PGS. Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hiền dùng hình ảnh phân cực mô bệnh lý để hỗ trợ chuẩn đoán ung thư, Thời sự HTV9, Những “bông hồng thép” tiên phong.

Được phát trong chương trình thời sự HTV9 ngày 8/3/2021, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hiền đã được tôn vinh nhờ những đóng góp của mình cho nền khoa học nước nhà. Kính mời các bạn cùng xem qua đoạn trích video về những nghiên cứu của PGS.TS Phạm Thị Thu Hiền.