Thứ hai tuần sau có buổi seminar “Vật liệu Y Sinh học ứng dụng trong nha khoa tái tạo”, mời anh chị sắp xếp tham dự.

Thông tin cụ thể như sau:

– Thời gian: 13h15 thứ Hai ngày 17/10/2022 – Địa điểm: Phòng A2. 411
– Người trình bày: BS. Thanh Hùng _ Giám đốc Công ty Nghiên cứu và Phát triển Medi Mech
– Topic: “Vật liệu Y Sinh học ứng dụng trong nha khoa tái tạo” Nội dung trình bày về các nhóm vật liệu tái tạo mô phổ biến trên lâm sàng.

Trân trọng,