Trung tâm Thông tin DAAD tại TP.HCM kính gửi đến quí nhà trường thông báo về các chương trình học bổng của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD cho các ngành Thạc Sĩ và Nghiên cứu sinh tại các trường ĐH tại Đông Nam Á theo các chuyên ngành:

SPDL-Stipendienausschreibung Animal Science Philippines 2019_07
SPDL-Stipendienausschreibung Medicine Universitas Indonesia 2019_07
SPDL-Stipendienausschreibung SEARCA 2019_07
SPDL-Stipendienausschreibung TROPMED Thailand 2019_07

    Agricultural Economics (M.Sc. and PhD)

 Agricultural Technology (M.Sc. and PhD)

 Agriculture (M.Sc. and PhD)

 Agro-industry (M.Sc. and PhD)

 Animal Science (M.Sc. and PhD)

 Biological Science (M.Sc. and PhD)

 Biology (M.Sc. and PhD)

 Biomedical Sciences (PhD only)

 Development Communication

 Economics and Management (M.Sc. and PhD)

 Engineering (M.Sc. and PhD)

 Fisheries and Marine Science (M.Sc. and PhD)

 Food Science and Technology (M.Sc. and PhD)

 Forest Products and Paper Science (M.Sc. and PhD)

 Forestry (M.Sc. and PhD)

 Geography (M.Sc. and PhD)

 Human Ecology (M.Sc. and PhD)

 Management of Natural Resources and Environment (M.Sc. and PhD)

 Mathematics and Science (M.Sc. and PhD)

 Social and Political Sciences (M.Sc. and PhD)

 Statistics (M.Sc. and PhD)

 Tropical medicine (M.Sc. and PhD)

 Veterinary Medicine (M.Sc. and PhD)

Thông tin liên hệ:

Tran The Binh
DAAD Information Centre HCMC

Deutsches Haus Ho Chi Minh City
33 Lê Duẩn Blvd, District 1

Ho Chi Minh City
Vietnam
Phone/fax +84 28 3822 3427
E-Mail binh@daadvn.org
online http://www.daad-vietnam.vn/