WEBINAR ROAD TO BME – ĐỊNH HƯỚNG KỸ THUẬT MÔ & Y HỌC TÁI TẠO, KỸ THUẬT DƯỢC – 29/07/2021

ROAD TO BME – Chuỗi webinar nhằm giới thiệu cho các bạn sinh viên những định hướng chuyên ngành trong ngành Kỹ Thuật Y Sinh được tổ chức online thông qua nền tảng Zoom. ? Fanpage Đoàn Hội Khoa Kỹ Thuật Y Sinh – ĐH Quốc Tế TP.HCM: https://www.facebook.com/iubmevietnam ? Fanpage Khoa Kỹ Thuật Y Sinh – ĐH Quốc Tế TP.HCM: https://www.facebook.com/HCMIUBME