Tiêm ximăng sinh học để hàn gắn xương

TTO - Loại ximăng sinh học này giúp giảm tác hại của phẫu thuật, tăng thời gian phục hồi, phù hợp cho người không...

Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở dành cho...

Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở dành cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh năm 2022 II....

Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở dành cho...

  Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở dành cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh năm 2020 I....

Danh mục và kinh phí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ...

Danh mục và kinh phí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở dành cho sinh viên và học viên...

Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở dành cho...

Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở dành cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh năm 2021 II....

Nghiên cứu chế tạo phòng thí nghiệm trên chip (Lab-on-a-chip) với giá thành thấp...

Chiều nay tại Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ đã diễn ra buổi họp nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu...