Thời gian: 8:30 ngày 10 tháng 1 năm 2024
Địa điểm: A1.309, Trường ĐH Quốc tế
Diễn giả:
– Dr. Sun Jianguo (Jason), Founder and Chairman of Curative Medical Inc.
– Dr. Fiona Qi, CEO of Dr.Breath Co., the digital health and homecare business

Giới thiệu hội thảo:

Ngành y tế, sức khỏe đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, với nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Tuy nhiên, việc thành lập và phát triển một công ty trong lĩnh vực này cũng gặp nhiều thách thức, đặc biệt là về R&D và kinh doanh.

Hội thảo “Mở công ty trong lĩnh y tế, sức khỏe, chia sẻ kinh nghiệm R&D và kinh doanh” được tổ chức nhằm cung cấp cho các bạn trẻ, doanh nhân và các nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực này những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để thành lập và phát triển thành công một công ty trong lĩnh vực y tế, sức khỏe.