Năm 2024, Đại học Quốc gia TP.HCM chính thức hợp tác với UBND tỉnh Bình Thuận trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế – xã hội.

Quang cảnh buổi ký kết hợp tác

Sáng 12-1, Đại học Quốc gia TP.HCM và UBND tỉnh Bình Thuận ký kết kế hoạch hợp tác năm 2024 trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế – xã hội.

Hai bên đã xây dựng kế hoạch cụ thể các nội dung hợp tác trong từng lĩnh vực, lộ trình và thời gian thực hiện trong năm 2024, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị.

Hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

Quý 3 năm 2024, hai bên tổ chức 4 lớp bồi dưỡng: lớp về chuyển đổi số cho lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số cho công chức, viên chức các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; lớp bồi dưỡng về an toàn thông tin mạng cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ chuyên trách chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; lớp bồi dưỡng chuyên sâu về tiếng Anh cho nguồn nhân lực ngành du lịch.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hai bên phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên và hướng dẫn học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tỉnh Bình Thuận (tháng 2, 3-2024). Phối hợp tổ chức tư vấn tuyển sinh năm 2024 tại các trường trung học phổ thông tỉnh Bình Thuận.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu chế tạo vật liệu sinh học trên cơ sở collagen tự nhiên từ phụ phẩm hải sản”.

Hợp tác tổ chức hội nghị quốc tế về phát triển kỹ thuật y sinh lần 10 (BME10) với chủ đề: Phát triển chăm sóc sức khỏe theo hướng y học 5P ở hệ sinh thái các nước thu nhập thấp và trung bình.

Chủ tịch UBND  tỉnh Đoàn Anh Dũng phát biểu tại lễ ký kết

Đại học Quốc gia TP.HCM chuyển giao công nghệ phục vụ quản lý nhà nước

Hai bên sẽ phối hợp thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và diễn tập thực chiến an toàn an ninh mạng năm 2024.

Song song đó triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ, ứng dụng trong lĩnh vực viễn thám, hệ thống tin địa lý (GIS), bản đồ, địa trắc, định vị vệ tinh (GPS) để phục vụ công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý tài nguyên, giám sát môi trường, phòng chống sạt lở, tai biến bờ sông, bờ biển và cửa sông.

Quý 1 năm 2024, hai bên phối hợp rà soát, kiểm tra hồ sơ đầu tư xây dựng tòa nhà ký túc xá cho sinh viên (tòa nhà A8) tại Trung tâm quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM để thực hiện thủ tục bàn giao và điều chuyển tòa nhà trên cho Đại học Quốc gia TP.HCM triển khai công tác duy tu, bảo dưỡng.

PGS.TS Vũ Hải Quân –  Giám đốc ĐHQG TPHCM
 Hai bên ký kết