Thân gửi các bạn thí sinh,
Trường ĐHQT gửi các bạn cấu trúc Đề thi tiếng Anh tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022,
Gồm 04 nội dung: Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết, và Nói, cụ thể:
1. Phần thi Nghe hiểu theo dạng thức trắc nghiệm bốn lựa chọn (Thí sinh được nghe 2 lần);
2. Phần thi Đọc hiểu theo dạng thức trắc nghiệm bốn lựa chọn;
2, Phần thi Viết theo dạng thức tự luận;
4. Phần thi Nói theo dạng thức trình bày không kèm theo phần hỏi-đáp với giám khảo.
Thời gian làm đề thi xấp xỉ 180 phút. 
image.png
Gửi kèm mail này:
– Đề thi mẫu;Sample test
– Các chủ đề phục vụ cho phần 3 của nội dung Nói (bảng cấu trúc đề thi) vào sáng ngày 26/6/2022 để các bạn chuẩn bị trước. Speaking Part 3 (26.6.2022 IU)