Hội thảo giới thiêu thông tin tuyển sinh sau đại học năm 2019

Phòng Đào tạo Sau Đại Học thông báo Hội thảo giới thiêu thông tin tuyển sinh sau đại học năm 2019: