Phòng CTSV thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ miễn giảm học phí tại trường Đại học Quốc tế năm học 2023-2024.

Thông tin chi tiết về việc nộp hồ sơ vui lòng xem tại: https://iuoss.com/thong-bao-huong-dan-nop-ho-so-mien-giam-hoc-phi-tai-truong-dai-hoc-quoc-te-nam-hoc-2023-2024/