SUN/SixERS, Đại học Nagasaki và Đại học Okayama phối hợp với Mạng lưới Đại học ASEAN (AUN) rất tự hào thông báo về “Chương trình trực tuyến Nhật Bản-ASEAN hướng tới SDG: Loại bỏ Sự Khác Biệt – Hội thảo Đa Văn hóa về Nhà Vệ Sinh và Vệ Sinh”!

Khóa học trực tuyến kéo dài bốn ngày sẽ tập trung vào việc đạt được mục tiêu SDGs 3 và 6, nơi sinh viên từ các nền văn hóa đa dạng tại các quốc gia ASEAN và Nhật Bản sẽ tham gia vào công việc nhóm để hiểu sự khác biệt về văn hóa và quan điểm về vệ sinh và sức khỏe ở từng quốc gia của họ. Toàn bộ sự kiện sẽ diễn ra bằng tiếng Anh trên Zoom và hoàn toàn miễn phí.

Ngày và giờ:

Ngày 1: Ngày 12 tháng 12 (Thứ Ba) 17:00-19:00 (JST)

Ngày 2: Ngày 13 tháng 12 (Thứ Tư) 17:00-19:30 (JST)

Ngày 3: Ngày 14 tháng 12 (Thứ Năm) 17:00-19:30 (JST)

Ngày 4: Ngày 15 tháng 12 (Thứ Sáu) 17:00-19:00 (JST)

Số lượng sinh viên được nhận vào chương trình là 60 người (50 từ các trường đại học thành viên AUN, 10 từ các trường đại học thành viên SixERS). Sinh viên tham gia sẽ được đánh giá về kiến thức của họ trong suốt khoá đào tạo. Theo tổ chức, “nếu tỷ lệ tham dự vượt quá 80%, họ sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành chung do Đại học Nagasaki, Đại học Okayama, SUN/SixERS và AUN cùng ký!”

Chúng tôi muốn mời sinh viên của bạn đăng ký tham gia “Chương trình trực tuyến Nhật Bản-ASEAN hướng tới SDG: Loại bỏ Sự Khác Biệt – Hội thảo Đa Văn hóa về Nhà Vệ Sinh và Vệ Sinh”.

(please see attached documents for the full concept note and flyer).

Để đăng ký, vui lòng truy cập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWwn6G4PVhe67x8HY5Te5xP2jCPoUwINLxzQqaPuHqySbDQw/viewform. Những người đăng ký thành công sẽ nhận được một email xác nhận vào ngày 30 tháng 11 năm 2023. Xin lưu ý rằng nếu số lượng đăng ký vượt quá sức chứa của khóa học, người tham gia sẽ được chọn dựa trên lý do đăng ký và điểm tiếng Anh của họ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ email này, trước tiên chúng tôi chân thành cảm ơn và mong được làm việc cùng với những sinh viên tuyệt vời của khu vực của chúng ta!