1. Số lượng và giá trị học bổng

1.1 Giá trị học bổng

 • Học bổng thạc sĩ: 35.000.000đ/suất
 • Học bổng tiến sĩ: 75.000.000đ/suất

1.2 Số lượng dự kiến: 06 suất thạc sĩ và 04 suất tiến sĩ

Số suất học bổng của học viên cao học và nghiên cứu sinh sẽ được điều chỉnh để phù hợp với tình hình hồ sơ học bổng thực tế và tổng kinh phí học bổng hàng năm.

2. Tiêu chí lựa chọn

Đối với học viên cao học

 • Học viên năm thứ nhất hoặc học viên năm cuối (tính theo theo thời gian nhập học) đang theo học tại 07 trường đại học thành viên và Viện Môi trường Tài nguyên thuộc các chuyên ngành/có đề tài nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực Khoa học Xã hội và Khoa học Tự nhiên; (ứng viên ngành khoa học tự nhiên phải thực hiện nghiên cứu có tính ứng dụng, giải quyết các vấn đề xã hội, học bổng không dành cho ứng viên thực hiện nghiên cứu cơ bản);
 • Học đúng tiến độ theo kế hoạch của cơ sở đào tạo;
 • Tuổi: dưới 30 tuổi đối với học viên cao học;
 • Có kết quả học tập xuất sắc, cụ thể kết quả học tập cuối năm đạt tối thiểu 8.0 điểm;
 • Có tối thiểu 24 giờ làm việc/tuần (ngoài thời gian học trên lớp) dành cho việc học tập và nghiên cứu tại CSĐT (đối với học viên năm cuối);
 • Sản phẩm nghiên cứu khoa học: Có tối thiểu 01 bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục Web of Science (WoS)/Scopus; hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài uy tín, có phản biện; hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã được nghiệm thu (đối với học viên năm cuối);
 • Ưu tiên ứng viên có tiềm năng lãnh đạo:
  Khởi xướng/tham gia các hoạt động đóng góp cho cộng đồng hoặc các hoạt động đội nhóm.
  Đóng vai trò lãnh đạo đội nhóm, tham gia Ban điều hành các chương trình dự án, câu lạc bộ…

Đối với nghiên cứu sinh

 • Nghiên cứu sinh năm thứ nhất hoặc nghiên cứu sinh năm thứ hai hoặc nghiên cứu sinh năm thứ ba (tính theo theo thời gian nhập học) đang theo học tại 07 trường đại học thành viên và Viện Môi trường Tài nguyên thuộc các chuyên ngành/có đề tài nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực Khoa học Xã hội và Khoa học Tự nhiên; (ứng viên ngành khoa học tự nhiên phải thực hiện nghiên cứu có tính ứng dụng, giải quyết các vấn đề xã hội, học bổng không dành cho ứng viên thực hiện nghiên cứu cơ bản);
 • Học đúng tiến độ theo kế hoạch của cơ sở đào tạo;
 • Tuổi: dưới 40 tuổi đối với nghiên cứu sinh;
 • Có kết quả học tập cuối năm đạt tối thiểu 7.5 điểm;
 • Có tối thiểu 24 giờ làm việc/tuần (ngoài thời gian học trên lớp) dành cho việc học tập và nghiên cứu tại cơ sở đào tạo;
 • Sản phẩm nghiên cứu khoa học: Có tối thiểu 01 bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục Web of Science (WoS)/Scopus; hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài uy tín, có phản biện; hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã được nghiệm thu (đối với nghiên cứu sinh năm thứ hai và năm thứ ba);
 • Ưu tiên ứng viên có tiềm năng lãnh đạo:
  Khởi xướng/tham gia các hoạt động đóng góp cho cộng đồng hoặc các hoạt động đội nhóm.
  Đóng vai trò lãnh đạo đội nhóm, tham gia Ban điều hành các chương trình dự án, câu lạc bộ…

3. Quy định khác

 • Học bổng sẽ bị hủy bỏ nếu học viên, nghiên cứu sinh vi phạm pháp luật, hoặc bị phát hiện có gian lận trong hồ sơ xin xét tuyển, hoặc có hành vi xấu đối với ĐHQG-HCM và CSĐT.
 • Học viên cao học, nghiên cứu sinh đã nhận học bổng khác trong năm học 2023-2024 thì không thuộc diện được xét học bổng Sylff.

4. Hình thức trao học bổng

Căn cứ phê duyệt của ĐHQG-HCM về số lượng học bổng, Quỹ phát triển ĐHQG-HCM sẽ tổ chức Lễ trao học bổng và trao trực tiếp các suất học bổng đến học viên, nghiên cứu sinh thông qua thẻ Đồng thương hiệu ĐHQG-VCB.

5. Hồ sơ đề nghị cấp học bổng (làm thành 02 bản, lưu ý các hồ sơ tại mục 1, 3, 10 nộp 01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh)

 1. Lý lịch khoa học có dán ảnh và đóng dấu giáp lai;
 2. CMND/CCCD, Bản photo thẻ học viên;
 3. Kết quả học tập (Bảng điểm);
 4. Thư giới thiệu và xác nhận của BCN Khoa/Bộ môn hoặc Giảng viên hướng dẫn;
 5. Đề cương chi tiết đề tài/nghiên cứu (mục đích, kế hoạch, nội dung…);
 6. Giấy xác nhận thời gian học tập của học viên, nghiên cứu sinh tại CSĐT;
 7. Minh chứng các sản phẩm nghiên cứu khoa học;
 8. Minh chứng thể hiện tiềm năng lãnh đạo (chứng nhận tham gia các hoạt động cộng đồng…);
 9. Thư xin học bổng (tối đa 02 trang A4 trình bày ngắn gọn về bản thân, quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc, lý do chọn học bổng…);
 10. Các thành tích khen thưởng khác (nếu có).
 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16g00 ngày 9/10/2023
 • Địa điểm nhận hồ sơ: O2.609 – Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Quốc tế

Trân trọng./.