Dịch vụ Thử Độc tính tế bào (Cytotoxicity Test) và Thử nghiệm Tăng sinh...

Nhằm đáp ứng nhu cầu và tránh lãng phí cơ sở vật chất đã được đầu tư, Khoa Kỹ thuật Y Sinh cung cấp...

Dịch vụ đo Độ bền kéo (Tensile strength)

Nhằm đáp ứng nhu và tránh lãng phí cơ sở vật chất đã được đầu tư, Khoa Kỹ thuật Y Sinh cung cấp dịch...

Dịch vụ Đo góc tiếp xúc (Contact angle)

Nhằm đáp ứng nhu cầu đo góc tiếp xúc và tránh lãng phí cơ sở vật chất đã được đầu tư. Khoa Kỹ thuật...

Dịch vụ chụp mẫu bằng KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT (SEM)

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kính hiển vi điện tử quét (SEM) và tránh lãng phí cơ sở vật chất đã được...