Hệ thống Electrospinning/spraying quy mô Pilot – Nanospinner PE-550 Inovenso

PE-550 là hệ thống Electrospinning dùng để sản xuất màng sợi nano liên tục quy mô công nghiệp đầu tiên ở Việt Nam. Hệ thống được đầu tư tại phòng thí nghiệm Kỹ Thuật Mô và Y Học Tái Tạo, Khoa Kỹ Thuật Y Sinh, Trường Đại học Quốc Tế, VNU-HCM. Ưu điểm chính của hệ thống PE-550 là khả năng mở rộng quy mô sản xuất, vì nó phù hợp cho cả các dự án R&D và dây chuyền sản xuất công nghiệp. PE-550 có khả năng hoạt động tối đa với 56 đầu phun năng suất cao cho phép sản xuất hàng loạt màng sợi nano. Tuy nhiên, nó cũng có thể hoạt động chỉ với 1 đầu phun khi cần thiết trong các dự án R&D cần thử nghiệm các mẫu nhỏ. Thiết kế độc đáo của hệ thống cho phép sản xuất màng sợi nano và vật liệu tổng hợp đa lớp có các cấu trúc khác nhau. Hệ thống có thể điều khiển độc lập 4 hệ bơm vi lượng và 4 nguồn điện cao thế khác nhau, giúp hệ thống có thể hoạt động đồng thời với tối đa 4 loại polyme khác nhau. Hiện tại, hệ thống đang được sử dụng để chế tạo màng sợi nano ứng dụng trong các lĩnh vực như băng gạc kháng khuẩn hỗ trợ lành thương, băng gạc cầm máu nhanh, các hệ stent, mạch máu nhân tạo, hệ vận chuyển thuốc sợi nano, khẩu trang kháng khuẩn và kháng độc và các sản phẩm y tế khác. Khoa Kỹ Thuật Y Sinh trân trọng mời gọi hợp tác nghiên cứu với các đơn vị có nhu cầu. Mọi chi tiết xin liên hệ Khoa Kỹ Thuật Y Sinh, Trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG-HCM. Email: bme@hcmiu.edu.vn SDT: (84-28) 3724 4270