Học bổng Thakral – In Sewa Ltd 2019

Trường ĐH Quốc Tế trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên về chương trình
học bổng Thakral – In Sewa Ltd năm 2019, cụ thể như sau:
1. Số lượng học bổng: 15 suất dành cho các trường thành viên và Khoa Y
ĐHQG-HCM
2. Giá trị học bổng: 260 USD/sinh viên/năm
(Sinh viên sẽ nhận được học bổng của In Sewa Ltd. trong 3 năm liên tiếp nếu
duy trì được kết quả học tập và rèn luyện tốt)

Chi tiết về điều kiện và phương thức nộp học bổng, sinh viên xem tài liệu thông báo đính kèm.