Trường ĐH Quốc Tế trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên về việc tuyển
chọn sinh viên tham dự Diễn đàn Văn hóa thanh niên Đông Nam Á lần thứ 17 và
ASEAN+3 lần thứ 7 tại Lào.
Thông tin chi tiết, sinh viên xem thông báo đính kèm.