Tuyển chọn sinh viên tham dự Diễn đàn Văn hóa thanh niên Đông Nam Á lần thứ 17 và ASEAN+3 lần thứ 7 tại Lào.

Trường ĐH Quốc Tế trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên về việc tuyển
chọn sinh viên tham dự Diễn đàn Văn hóa thanh niên Đông Nam Á lần thứ 17 và
ASEAN+3 lần thứ 7 tại Lào.
Thông tin chi tiết, sinh viên xem thông báo đính kèm.