THÔNG BÁO Tuyển sinh chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ, học kỳ II năm học 2022 – 2023 chương trình do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng

Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) thông báo tuyển sinh “chương trình đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ” (BSMS) học kỳ II năm học 2022 – 2023, cụ thể:
1. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Học kỳ II năm học 2022 – 2023, Trường ĐHQT tổ chức tuyển sinh chương trình BSMS ngành Kỹ thuật Y sinh
1. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN
– Sinh viên năm 3 (khóa 2020), năm 4 (khóa 2019)
– Số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét tuyển: ≥ 65
– Điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét: ≥ 70
2. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO – HỌC PHÍ – HỌC BỔNG
a) Nguyên tắc chung
Sinh viên đại học tham gia chương trình BSMS sẽ được phép đăng ký các học phần của chương trình thạc sĩ có quy định trong khung chương trình liên thông (tối đa 50% chương trình thạc sĩ). Trong số các học phần thạc sĩ đã học, sinh viên được phép quy đổi tối đa 15 tín chỉ cho các học phần tương ứng ở đại học.
b) Luận văn
Sinh viên phải thực hiện và bảo vệ luận văn đại học và luận văn thạc sĩ theo quy định, tuy nhiên có thể tiếp tục phát triển nội dung luận văn đại học cho luận văn thạc sĩ. Mức độ khác biệt và các yêu cầu về chuyên môn của luận văn do Khoa quy định.
c) Học phí
Sinh viên học học phần ở chương trình nào thì đóng học phí theo quy định ở chương trình đó, cụ thể học phí ở chương trình thạc sĩ như sau:
– Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh: 129 usd/ tín chỉ
– Thạc sĩ các ngành khác: 120 usd/tín chỉ
– Học phí các học phần đại học không thay đổi
d) Học bổng
Sinh viên nhận học bổng tuyển sinh đại học khi đăng ký chương trình BSMS được chuyển điểm và đóng phần chênh lệch học phí giữa học phần thạc sĩ và đại học khi điểm chuyển đạt yêu cầu duy trì học bổng tuyển sinh.
Khi sinh viên hoàn thành chương trình đại học sẽ nộp hồ sơ chính thức và sẽ được ưu tiên xét học bổng thạc sĩ (theo hình thức thí sinh trúng tuyển xét tuyển) theo thông báo học tại thời điểm xét công nhận trúng tuyển chính thức chương trình thạc sĩ.
4. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
Bước 1: Nộp đơn đăng ký tham gia chương trình từ ngày 12/12 – 23/12/2022 bản scan (sinh viên in mẫu đơn, điền thông tin, ký và scan) về email ntthanh@hcmiu.edu.vn với chủ đề mail [BSMS222 – Đăng ký chương trình].
Bước 2: Theo dõi kết quả xét duyệt từ ngày 05 – 09/01/2023 trên trang web https://oga.hcmiu.edu.vn/ và email đã đăng ký.
Bước 3: Phản hồi email xác nhận tham dự chương trình (nếu được thông báo đủ điều kiện tham gia). In đơn đăng ký ở Bước 1 và phiếu xác nhận tham gia chương trình BSMS nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau Đại học – Phòng O2.609 từ ngày 01 – 08/02/2022.
Bước 4: Học viên được cấp tài khoản mã học viên. Ở học kỳ đầu tiên, yêu cầu về đăng ký môn học sẽ được gửi qua email và Đào tạo Sau Đại học sẽ hỗ trợ học viên BSMS đăng ký. Học kỳ II năm học 2022 – 2023 dự kiến bắt đầu từ 30/01/2022.
Sau khi đăng ký môn học cao học, sinh viên không cần đăng ký những môn học đại học được xét miễn tương ứng.
5. Thời gian và địa điểm học (dự kiến):
– Thời gian: Ban ngày, các ngày trong tuần
– Địa điểm: Trường ĐHQT, Khu phố 6, Phường Linh Trung,
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
6. Liên hệ
Thông tin chi tiết về chương trình BSMS vui lòng tham khảo tại:
https://oga.hcmiu.edu.vn/ct-bsms/#1603769123188-7a96bbd2-f641
Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau Đại học, cô Nguyễn Thị Thanh, email: ntthanh@hcmiu.edu.vn

Đơn đăng ký :https://oga.hcmiu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/01/Don-dang-ky-BSMS.docx